Clase cachorros :       

                           - Exp. int. Castellon 2016 : MB1º & Mejor cachorro

                          Clase jovenes :

                              - Exp.int.Valencia 2016 : Exc 1º , CCJ & JBOS

                              - Exp. nac. Zaragoza 2017 : Exc1º, CCJ, JBOB& JBOG

                              - Exp. int. Zaragoza 2017 : Exc1º, CCJ & JBOB

                              - Exp. int. Girona 2017 : Exc1º , CCJ & JBOB

                              - Monografica collie club 2017 : Exc1º, CCJ & JBOS

                    SE CONVIERTE EN CAMPEONA JOVEN DE ESPAÑA

                                Clase intermedia:

                                    - Exp. nt. , Madrid 2017 (punto de campeonato) ; Exc1º , CAC & CACIB

                                    - Exp. int. Martorell 2017 : Exc1º , RCAC & RCACIB

                                    - Exp. nac. Castellon 2017 : Exc 1º , CAC & BOS

                                   - Exp. int .Castellon 2017 : Exc1º , RCAC & RCACIB

                                   - Exp. int . Medina de Pomar 2017 (especial collie) : Exc1º , CAC , CACIB,  BOB &  2º BOG

                                   - Exp. int.  Alès 2017  ( Francia) : Exc1º, CAC, CACIB & BOB

                               Clase abierta :

                                   - Exp. nac. Zaragoza 2018 : Exc1º, CAC & BOB

                                   - Monografica 2018 : Exc

                                                SE CONVIERTE EN CAMPEONA DE ESPAÑA 

                            - Exp. int. Ginebra 1 ( Suiza) 2018 : Exc 1º, CAC, CACIB & BOS

                                       SE CONVIERTE EN CAMPEONA INTERNACIONAL

      DE LA NIT  COLLIES & SHELTIES                                                                                                        Tel: 00 34 972 98 03 32                         

         Tony Torres & Marta Bosch                                                                                                                                           00 34 617-253-205 ( whatsApp)                                                                                                                                                                                                                                                                          00 34 627-293-071 (whatsApp)