Clase cachorros :       

          - Exp. int. Castellon 2016 : MB1º & Mejor cachorro

              Clase jovenes :

             - Exp.int.Valencia 2016 : Exc 1º , CCJ & JBOS

             - Exp. nac. Zaragoza 2017 : Exc1º, CCJ, JBOB& JBOG

             - Exp. int. Zaragoza 2017 : Exc1º, CCJ & JBOB

             - Exp. int. Girona 2017 : Exc1º , CCJ & JBOB

             - Monografica collie club 2017 : Exc1º, CCJ & JBOS

                    SE CONVIERTE EN CAMPEONA JOVEN DE ESPAÑA

           Clase intermedia:

             - Exp. nt. , Madrid 2017 (punto de campeonato) ; Exc1º , CAC & CACIB

             - Exp. int. Martorell 2017 : Exc1º , RCAC & RCACIB

             - Exp. nac. Castellon 2017 : Exc 1º , CAC & BOS

             - Exp. int .Castellon 2017 : Exc1º , RCAC & RCACIB

             - Exp. int . Medina de Pomar 2017 (especial collie) : Exc1º , CAC , CACIB,  BOB &  2º BOG

             - Exp. int.  Alès 2017  ( Francia) : Exc1º, CAC, CACIB & BOB

              Clase abierta :

             - Exp. nac. Zaragoza 2018 : Exc1º, CAC & BOB

             - Monografica 2018 : Exc

                       SE CONVIERTE EN CAMPEONA DE ESPAÑA 

          - Exp. int. Ginebra 1 ( Suiza) 2018 : Exc 1º, CAC, CACIB & BOS

                 SE CONVIERTE EN CAMPEONA INTERNACIONAL