- Exp. int. Ódena-Reus 2021 : Exc1º, CAC, CACIB & BOB (clase intermedia)

            - Exp. nac. Ódena-Martorell 2021: Exc1º, CAC & BOB (clase intermedia)

            - Exp. int. Madrid primavera 2021(punto de campeonato ) : Exc2º & RCAC (clase intermedia)

            - Exp. int. Madrid otoño 2021(punto de campeonato): Exc 1º & CAC (clase intermedia)

            - Exp. int. Beziers 2021: Exc1º (clase intermedia)